خانه تاسیسات یزد به عنوان یکی از مراکز باسابقه، فعال و مطرح در زمینه تاسیسات ، محیط بسیار مناسبی را جهت پذیرش استعدادهای جوان و نخبه فراهم آورده است. چنانچه دارای تخصص و تجربه در امور تاسیسات، لطفا پس از  تکمیل فرم آن را ارسال نمایید. پس از بررسی‌های لازم و در صورت نیاز، با شما تماس گرفته خواهد شد.