پکیج زمینی شفیع سازه TL30

مجهز به پانل کنترل دیجیتال
مجهز به مخزن 90 لیتری آب گرم مصرفی
مجهز به پمپ سیر کولاتور مستقل جهت گرمایش آب گرم مصرفی
مجهز به سنسور تشخیص کم آبی سیستم و قطع خودکار
مجهز به آند منیزیم جهت افزایش طول عمر مخزن ذخیره آب گرم مصرفی
مجهز به ترموستات ترموکوپل جهت قطع مکانیکی جریان گاز
مجهز به دو عدد ترموستات حد
مجهز به کلید تابستانی، زمستانی
مجهز به سیستم ایمنی قفل کودک