گرمایش تابشی لوله ای گلخانه و مرغداری

برخی مزایای استفاده گرماسان در مرغداری :

  • تامین گرمایش 35 درجه سانتی گراد در روز های اول جوجه ریزی
  • ایمن تر و دارای آلودگی صوتی کمتر
  • صدای پایین دستگاه و عدم استرس برای مرغ و جوجه
  • کاهش مصرف سوخت تا %50 و برق تا %90
  • توزیع یکنواخت دما و کنترل آن و جلوگیری از ازدحام طیور
  • گرمای مناسب در بستر مرغداری
  • جلوگیری از رشد بیماریها ,باکتریها در مرغداری
  • گرم و خشک بودن کف سالن